Köpvillkoren nedan reglerar villkoren mellan dig som köpare och oss, PlayToday AB, som säljare.

Leverans

Alla produkter levereras digitalt till den e-postadress du uppger vid beställningstillfället. Leveransen sker automatiskt direkt efter lyckad betalning om inte annat anges på respektive produksida.

Priser

Alla priser är inklusive moms. PlayToday AB reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på respektive produksida eller i våra annonser.

Ångerrätt

Den vanliga 14 dagars ångerrätten för distanshandel gäller normalt inte på våra produkter på grund av sin beskaffenhet enligt 2 Kapitlet 4§ av Distans- och hemförsäljningslag (2005:59).

Reklamation

Om spelnyckeln du köpt av oss inte fungerar eller överensstämmer med vad som utfästs på respektive produktsida ska du reklamera produkten. För att åberopa att spelnyckeln är felaktig behöver du reklamera produkten inom skälig tid från det att felet upptäckts. Kompatibilitetsproblem mellan spelet som en spelnyckel avser och t ex din dator eller konsol är inte skälig grund för reklamation.

Support & kundtjänst

PlayToday AB tillhandahåller inte support gällande produkter inköpta från oss. Vi hänvisar direkt till tillverkarens egna supportavdelningar, de är experter på att hantera frågor gällande sina respektive produkter.

Personuppgifter

Informationen du lämnar om dig själv används endast internt. Inga uppgifter om dig kommer föras vidare till tredje part. Angivna personuppgifter kan komma att användas i syfte att bevara kundrelationer via mail, sms och andra marknadsföringsändamål av PlayToday AB.

Åldersgräns

För att handla hoss oss måste du ha fyllt 18 år eller ha målsmans tillåtelse.

Force Majeure

PlayToday AB är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof.

I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, t. ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsätts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.

Vid tvist

Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

No products in the cart.